het geluid van de klokkentoren wordt onderbroken door het geluid van mobieltjes